راهنمای ثبت سرویس در آلفا تهویه

1- از طریق اپلیکیشن آلفا تهویه

برای ثبت سفارش از طریق اپلیکیشن ابتدا اپلیکیشن آلفا تهویه را دانلود کنید. بعد از فرایند ثبت نام از صفحه اول اپلیکیشن سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید و در صفحه بعد زیر سرویس مورد نظر رو انتخاب کنید. پس از آن سوالی از شما پرسیده می شود. به آن جواب دهید و سپس آدرس مورد نظر خود را وارد کنید. در نهایت تاریخ و ساعتی را که تمایل دارید متخصص در محل آدر وارد شده، حضور داشته باشد مشخص کنید و دکمه ثبت سفارش را بزنید.

پس از ثبت سفارش درخواست شما به پنل متخصصین ارسال می شود. متخصصین تایید یا رد می کنند و لیستی از متخصصینی که می توانند سفارش شما را انجام دهند، در قسمت سفارشات شما ظاهر می شود. در آنجا می توانید متخصص مورد نظر خود را انتخاب کنید و منتظر حضور متخصص در محل انتخابی خود باشد.

2- از طریق وبسایت

فرایند ثبت سفارش از طریق سایت

در ابتدا سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید.

راهنمای ثبت سرویس در آلفا تهویه

پس از انتخاب سرویس، زیر سرویس مربوطه را انتخاب می کنیم.

راهنمای ثبت سرویس در آلفا تهویه

سپس سوالات مربوط به سرویس را پاسخ دهید.

راهنمای ثبت سرویس در آلفا تهویه

در صورتیکه توضیحات اضافی در مورد سفارش خود دارید می توانید در قسمت توضیحات آن را وارد کنید.

راهنمای ثبت سرویس در آلفا تهویه

در مرحله بعد زمان و تاریخ مراجعه متخصص را مشخص کنید.

راهنمای ثبت سرویس در آلفا تهویه راهنمای ثبت سرویس در آلفا تهویه

در نهایت سفارش خود را ثبت نمایید.

راهنمای ثبت سرویس در آلفا تهویه